top of page

Be Responsible Program

The Beryllium Science and Technology Association (BeST) predstavlja vam svoj program odgovornog rukovanja berilijem „Be Responsible”. Na ovoj se internetskoj stranici možete upoznati s time u koju se svrhu berilij uobičajeno koristi, a na njoj možete saznati i informacije i smjernice kako poboljšati sigurnost radnika tijekom proizvodnje i prerade materijala koji sadrže berilij.  BeST je predstavnik najvećih uvoznika berilija u EU. Detaljnu verziju programa „Be Responsible” možete pronaći na engleskom jeziku na adresi www.berylliumsafety.eu.

OBRATITE NAM SE

Beryllium Science & Technology Association AISBL

Rue Belliard 205

1040 Bruxelles

Tel: +32 (0)2 213 74 20

Email: info @ beryllium . eu

What is Beryllium?

ŠTO JE

BERILIJ?

Berilij je prirodni element koji se dobiva iz minerala kao metal berilija. Čisti metal berilija ima neuobičajeno visoko talište i najlakši je od svih čvrstih, kemijski stabilnih elemenata. Berilij je za trećinu mase lakši od aluminija, no ima šest puta veću savojnu krutost od čelika.

Produits_Alliages%2520CuBe_02_edited_edi
What is the most common use

ZA ŠTO SE BERILIJ NAJČEŠĆE KORISTI?

Screenshot 2020-05-06 at 10.56.52.png

Berilij se najčešće koristi kao metalna legura bakar-berilij (CuBe) koja sadrži do 2 % berilija. Uobičajeni oblici legure bakar-berilij u proizvodnji uključuju klipove, šipke, cijevi, ploče i trake.  Legure koje sadrže berilij koriste se u električnoj i elektroničkoj opremi, medicinskoj opremi, istraživanju energije, podmorskim konstrukcijama, plastičnim kalupima, tlačnim prekidačima, zrakoplovima, aeronautičkoj, komunikacijskoj, automobilskoj proizvodnji i proizvodnji teške opreme gdje su pouzdanost i dugi vijek trajanja od presudne važnosti.

Potential Health Effects

POTENCIJALNI ZDRAVSTVENI RIZICI IZLAGANJA BERILIJU

image005.png

Prerada materijala koji sadrže berilij može predstavljati zdravstveni rizik ako se ne poštuju mjere zaštite sigurnosti, posebno u postupcima koji stvaraju prašinu. Udisanje čestica berilija koje lebde u zraku kod osjetljivih osoba može izazvati ozbiljnu bolest pluća koja može biti smrtonosna. 

Proizvođači i distributeri proizvoda koji sadrže berilij pripremaju listove sa sigurnosnim podacima (SDS), listove s podacima o proizvodima (PIS) ili listove sa sigurnosnim informacijama (SIS) koji pružaju dodatne smjernice za zdravlje, sigurnost i okoliš koje treba pročitati i razumjeti prije rada s materijalima koji sadrže berilij.

BWPM

ZAŠTITA

RADNIKA OD BERILIJA

Screenshot%25202021-02-11%2520at%252017_

Pogoni u kojim se čestice berilija pojavljuju u obliku prašine ili isparina u zraku moraju imati mehanizme kontrole izloženosti opasnim česticama kao što je lokalna ispušna ventilacija. Izloženost radnika opasnim česticama na radnom mjestu u pogledu graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti (OEL) nije vidljiva i zahtijeva uzimanje uzoraka zraka od strane industrijskog higijeničara ili drugog kvalificiranog stručnjaka za zaštitu na radu radi usporedbe s propisanom razinom OEL-a.  

 

U srži programa „Be Responsible” koji provodi BeSt jest Model zaštite radnika od berilija (BWPM) koji se temelji na osam elemenata koje će koristiti i uprava i radnici.

Zadržite berilij

                           

                        Izvan pluća                                       Tako što će radna područja biti čista

                           

                           

                        Da ne dođe u dodir s kožom          Da ne dođe u dodir s odjećom

                         

                           

                        Na izvoru                                          Na radnom području

                         

                           

                        U proizvodnom pogonu                  Pripremom radnika

Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.42_edi

Podrazumijeva se da ovaj model nije prikladan za sve situacije te da krajnji korisnici možda ne trebaju provedbu cijelog ovog modela na svom radnom mjestu, nego samo nekog njegovog dijela. Uspjeh ovog modela, tj. postizanje izuzetnih sigurnosnih rezultata u pogledu kontrole berilija, ovisi o kombinaciji odgovornog upravljanja sigurnošću, disciplinirane upotrebe modela zaštite radnika od berilija i aktivnog sudjelovanja radnika.

Controlling Workplace Exposures

KONTROLA IZLOŽENOSTI NA RADNOM MJESTU

Screenshot%202021-02-11%20at%2017.26_edi

Model BWPM pruža korisne smjernice i informacije operativnim rukovoditeljima objekata s radnicima koji rukuju materijalima koji sadrže berilij na načine koji stvaraju čestice u zraku. Modelom se potiče upotreba nadzornih mjera i mjera zaštite na radu, uključujući osobnu zaštitnu opremu, radi kontrole potencijalne izloženosti radnika.  Potrebno je provoditi kontrolu izloženosti radi ograničavanja emisije i raspršivanja čestica u obliku prašine kako bi područja za rad s berilijem bila čista, te kako bi se tijekom rada u za to predviđenom području i u proizvodnom pogonu spriječio ulazak sitnih čestica berilija u pluća ili njihov dodir s kožom i odjećom. Mjere za kontrolu treba ocijeniti i provoditi po potrebi. Radnici moraju biti obučeni za radne postupke u skladu sa sigurnosnim mjerama.​

Osnovno sredstvo za smanjenje izloženosti jesu nadzorne mjere i održavanje radnog mjesta vidno čistim. Izolacija prerade putem lokalne ispušne ventilacije i prerada mokrim postupkom često su učinkovito sredstvo za kontrolu stvaranja čestica u zraku. Možda će biti potrebna osobna zaštitna oprema (OZO) kao što su respirator, rukavice, zaštitna odjeća i navlake za cipele. 

Na stranici www.berylliumsafety.eu,  BeST nudi alat za izvore izloženosti koji opisuje potencijal rizika prema vrsti proizvodnje i pruža smjernice za određene proizvodne probleme. Alat također uključuje pomagala za obuku radnika.

Medical Surveillance of Workers
OSHA%20Healthy%20Workplaces%20logo_edite

MEDICINSKI NADZOR

RADNIKA​

Poslodavci bi se trebali pridržavati propisa koje su države članice utvrdile u vezi sa nadzorom zdravlja i zaštite na radu. Međutim, BeST preporučuje da svakog radnika koji pokazuje znakove ili simptome izloženosti beriliju pregleda liječnik specijalist za kronične plućne bolesti.  Simptomi mogu uključivati otežano disanje, neobjašnjiv kašalj, umor, gubitak težine, groznicu i noćno znojenje. Europske su zemlje uspostavile centre za sigurnost i zdravlje na radu, koji su obično nadležna državna tijela. Popis nacionalnih centara dostupan je na našoj web-stranici na engleskom jeziku.

Uses, Benefits and Critical Applications

NAČINI UPOTREBE, KORISTI I VAŽNE PRIMJENE BERILIJA​

Zbog svoje nenadmašne kombinacije svojstava, berilij i materijali koji sadrže berilij postali su važni materijali za širok spektar gospodarskih i državnih primjena.  Ti materijali donose neizmjerne koristi društvu te su prvi izbor tamo gdje nema mjesta neuspjehu. Berilij je kritična sirovina (CRM) za EU i nalazi se na popisu kritičnih sirovina Europske unije od njegovog prvog objavljivanja 2011. godine.

strip after pressed-1.jpg
bottom of page